Pricewise organiseert één keer per jaar een groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen voor de groepsaankoop en met welk doel. Bij de verwerking van je gegevens houden wij ons aan de wettelijke eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Voor het laatst gewijzigd op 24-02-2020.


Inschrijven voor de groepsaankoop

Wanneer je je inschrijft voor de groepsaankoop, zal Pricewise uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Er zullen onder geen beding herleidbare persoonsgegevens met energieleveranciers gedeeld worden tijdens de inschrijffase. Wij houden je via e-mailcommunicatie (of via een brief indien je geen emailadres hebt) op de hoogte van de groepsaankoop en zullen op basis van de door jouw verstrekte gegevens een persoonlijk aanbod doen. Deelname is gratis en vrijblijvend en je kunt je op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderaan elke e-mail of door contact op te nemen met de klantenservice via 0800 60 601.


Gebruik van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij vragen alleen gegevens op die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten. Om de groepsaankoop correct te kunnen uitvoeren verwerken wij jouw gegevens in een aantal stappen. Ten eerste verzamelen wij alle inschrijvingen voor een bepaalde actie, zodat leveranciers die deelnemen aan een veiling een scherp bod kunnen doen. Leveranciers ontvangen hiervoor algemene geanonimiseerde informatie zoals het totale aantal deelnemers, maar krijgen hierbij nooit gegevens die tot jou persoonlijk zijn terug te leiden. Nadat het resultaat van een veiling bekend is ontvang je van ons een persoonlijke aanbod.

Afhankelijk van wat je zelf invult, verwerken we de volgende gegevens tijdens de inschrijffase van de groepsaankoop:

Persoonlijke gegevens:

 • Aanspreking
 • Voornaam
 • Familienaam
 • E-mailadres
 • Postcode
 • Gemeente
 • Gewenst energiecontract
 • Inschrijving voor gezin of bedrijf
 • Optioneel: mobiel telefoonnummer

Gegevens over je energieprofiel:

 • Huidige elektriciteitsleverancier
 • Huidig elektriciteitsproduct
 • Jaarverbruik elektriciteit
 • Type elektriciteitsmeter
 • Wel/geen zonnepanelen
 • Huidige gasleverancier
 • Huidig gasproduct
 • Jaarverbruik gas
 • EAN code(s)
 • Overige informatie over huidige energiecontract

De gegevens over je energieprofiel hebben wij nodig om je een persoonlijk aanbod te kunnen berekenen. De gegevens zijn niet verplicht om in te vullen. Wij vinden het echter wel belangrijk dat je een weloverwogen keuze kunt maken om wel of niet van het aanbod gebruik te maken. Daarvoor is het invullen van deze gegevens belangrijk.

Als je overstapt naar een andere energieleverancier via de groepsaankoop, dan verwerken we aanvullend op de eerdere gegevens de volgende gegevens die beveiligd worden doorgestuurd naar de nieuwe energieleverancier:

 • Geboortedatum
 • Machtiging tot automatische betaalopdracht
 • Optioneel: rekeningnummer of IBAN
 • Adresgegevens facturatieadres (indien facturatieadres anders is dan het leveringsadres)

Om onze acties en dienstverlening te verbeteren kunnen wij je per e-mail vragen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Uiteraard beslis je zelf of je op dat verzoek ingaat.


Verstrekking aan derden

Pricewise geeft je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet dat verplicht of als dat nodig is voor aanvraag van je nieuwe contract . In dat geval geven we je gegevens door aan de nieuwe energieleverancier. De overdracht van deze gegevens gebeurt met de grootste zorg voor jouw privacy.


Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Wanneer je de pagina van de groepsaankoop voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Er bestaat een onderscheid tussen functionele cookies (bijvoorbeeld een cookie voor het onthouden van inloggegevens) en niet-functionele cookies (bijvoorbeeld cookies ten behoeve van websitestatistieken). Hier lees je welke cookies we gebruiken en met welk doel.


Bewaartermijn en het recht op verwijdering van je persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens maximaal 7 jaar tot na je laatste contactmoment met de groepsaankoop of tot maximaal 7 jaar nadat je aangevraagde contract afloopt. Aangezien we je precieze einddatum niet weten hanteren wij als uiterste bewaardatum de volgende regel: Aanvraagdatum + 1 maand + looptijd contract + 7 jaar. Zo kun je er ook na je overstap zeker van zijn dat we je kunnen helpen. Mocht je je gegevens eerder willen verwijderen dan kun je je beroepen op je “recht om vergeten te worden”. Wij zullen dan al je gegevens direct verwijderen.


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat er wijzigingen in de privacyverklaring plaatsvinden. Let altijd op de datum, bovenaan deze privacyverklaring. Indien er wijzigingen in het privacy beleid plaatsvinden zullen wij ons best doen om belangrijke wijzigingen apart aan te kondigen. Wij zullen je gegevens nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruiken.


Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Wanneer je een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om je gegevens te verwijderen, kunnen wij je vragen om je identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen.


Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet goed omgaan met je privacy en je door ons niet goed geholpen bent, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe kun je je afmelden?

Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor communicatie door middel van een afmeldlink in een e-mail van de groepsaankoop. Je kunt je afmelden voor alle communicatie over de groepsaankoop of alleen voor communicatie over het huidige aanbod. Je kunt je ook telefonisch afmelden via 0800 60 601. Deze Privacyverklaring geldt specifiek voor de groepsaankoop. Wil je weten hoe Pricewise in het algemeen omgaat met je privacy, of om je gegevens te laten verwijderen, dan kun je bellen naar 0800 60 601. Zie hier het algemene privacy beleid van Pricewise


Contactgegevens

Joan Muyskenweg 37
1114 AN Amsterdam
0800 60 601
info@limburgstaptover.be